روشل

  • مهدی جهانی
  • 561 بازدید
  • 0 نظر

رفع فشار خون بالا در سه سوت

داشنمندان یونانی به مزایای چرت زدن پی برده اند.آن ها با مطالعه بیش از 200 نفر به این نتیجه رسیده اند که یک خواب کوتاه روزانه به مدت یک ساعت، می تواند فشار خون را در بدن کاهش دهد.