close
دانلود آهنگ جدید
صندلی ارگونومی ویلچر

روشل

طراحی ارگونومی صندلی برای کاربران ویلچر

مهندسان Empa، همراه با شرکت "R"، موفق به توسعه یک صندلی ارگونومیک برای ویلچر برقی شده اند که کاربر را تشویق می کند تا اغلب حرکت کند. هدف ، ارتقاء آزادی حرکت کاربران ویلچر  می باشد.