close
دانلود آهنگ جدید
نیاز بدن به خواب

روشل

چرا بدن ما نیاز به خواب دارد؟

همه ما می دانیم که نیاز به خواب داریم. وقتی شما شب را به خوبی نخوابیده باشید، احساس خستگی خواهید کرد و توانایی متمرکز شدن و خوب فکر را مثل دیگر روزها نخواهید داشت و ممکن است حساس و تحریک پذیر شوید. تمام این حالات به این خاطر است که یکی از عملکرد های خواب، دادن قدرت بازیابی به مغز است.