روشل

چاپ سه بعدی قلب مینیاتوری

محققان دانشگاه تلاویو به کمک سلول های بنیادی و از طریق چاپگر سه بعدی موفق به چاپ اولین نمونه قلب کوچک سه بعدی شده اند.