روشل

  • مهدی جهانی
  • 623 بازدید
  • 1 نظر

طراحی ارگونومی صندلی برای کاربران ویلچر

مهندسان Empa، همراه با شرکت "R"، موفق به توسعه یک صندلی ارگونومیک برای ویلچر برقی شده اند که کاربر را تشویق می کند تا اغلب حرکت کند. هدف ، ارتقاء آزادی حرکت کاربران ویلچر  می باشد.